ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران خيابان آفريقا (جردن) ، مجتمع اداري الهيه ، واحد ۶۰۸
تلفکس دفتر مرکزی : ۲۶۲۱۲۹۲۶ – ۲۶۲۱۳۰۵۹ – ۲۶۲۱۳۰۵۳

دفتر فروش : خيابان سعدي جنوبي ، پاساژ سلامت ، پلاك ۴۴ - ۴۳ – ۴۲
تلفکس دفتر فروش : ۷۷۳۴۸۵۱۸-۷۷۳۴۶۹۶۲ – ۳۳۱۱۸۸۷۳ – ۳۳۱۱۷۷۶۴

کارخانه : جاده دماوند ، خيابان اتحاد ، خيابان هفتم ، پلاك ۱۹
تلفن کارخانه : ۷۷۳۴۸۵۱۸
فکس کارخانه : ۷۷۳۴۶۹۶۲

پست الکترونیکی : info@shahincomp.com
وب سایت : www.shahincomp.com

contact