تعیین سایز کمپرسور پیستونی

تعیین سایز کمپرسور پیستونی

تعیین حجم هوادهی هواساز کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی بر خلاف کمپرسور های اسکرو نباید به صورت مداوم روشن باشد و باید زمان استراحت کافی برای خنک شدن مجدد را داشته باشد. بنابراین اگر مصرف یک دستگاه پنوماتیک ۳۰۰ لیتر در دقیقه است نباید سایز هواساز کمپرسور نیز ۳۰۰ لیتر در دقیقه باشد زیرا در این صورت کمپرسور پیستونی به صورت مداوم روشن خواهد بود و این باعث استهلاک شدید و خرابی کمپرسور می شود.

 

برای تعیین  حداقل سایز هواساز کمپرسور پیستونی می بایست میزان هوای مورد نیاز ماشین آلاتی را که می خواهیم کمپرسور را برای آنها اختصاص دهیم را تقسیم بر عدد ۰٫۶ کنیم.

3

به طور مثال اگر مصرف هوای یک دستگاه ۳۰۰ لیتر در دقیقه است حداقل سایز هواساز کمپرسور پیستونی می بایست ۵۰۰ لیتر در دقیقه باشد

۰٫۶ / ۳۰۰ = ۵۰۰

 

تعیین سایز مخزن کمپرسور پیستونی

بر اساس استاندارد شرکت BOGE  آلمان حجم مخزن ذخیزه هوا در کمپرسور های پیستونی می تواند برابر با حجم تولید هوای هواساز کمپرسور پیستونی باشد

در مثال بالا حجم مخزن ذخیره هوای فشرده برابر با ۵۰۰ لیتر خواهد بود

هر چقدر حجم مخزن کمپرسور کوچک باشد تعداد دفعات روشن و خاموش شدن الکتروموتور بیشتر می شود .

الکتروموتور ها بر اساس قدرت (کیلووات ) یک حد استاندارد برای تعداد دفعات روشن شدن دارند

نباید تعداد دفعاتی که کمپرسور در یک ساعت استارت می خورد بیش تر از این حد باشد

 

جدول زیر نشان دهنده حد مجاز استارت الکتروموتور ها در یک ساعت می باشد

5

به صورت تئوری نیز می توان قبل از خریداری کمپرسور پیستونی تعداد دفعاتی که الکتروموتور کمپرسور در یک ساعت استارت می خورد را  محاسبه کرد

تعداد دفعات استارت الکتروموتور کمپرسور پیستونی به هوادهی کمپرسور پیستونی ، حجم مخزن و میزان مصرف هوای فشرده مرتبط است .

برای محاسبه این عدد ابتدا باید دو پارامتر محاسبه شود . این دو پارامتر عبارتند از :

۱ – مدت زمانی که کمپرسور پیستونی  خاموش است که آن را با t1 نشان می دهیم

۲ – مدت زمانی که کمپرسور پیستونی در حال کار است و فشار داخل مخزن را بالا می برد که آن را با tr  نشان می دهیم

در مثال زیر می خواهیم تعداد دفعات استارت یک کمپرسور پیستونی ر ا بررسی کنیم . در این مثال حجم مخزن ذخیره هوا ۳۰۰۰ لیتر است. هوای مصرفی ماشین آلات ۲۰۳۵ لیتر در دقیقه است. و هوادهی هواساز کمپرسور پیستونی ۳۶۵۰ لیتر در دقیقه است.

فرمول زیر مدت زمان خاموش بودن کمپرسور پیستونی را نشان می دهد

 67

فرمول زیر مدت زمانی را که کمپرسور پیستونی روشن است را نشان می دهد.

 8

9

فرمول محاسبه تعداد دفعات استارت کمپرسور به شرح زیر است حالا کافی است پارامتر های به دست آمده از فرمول ها  قبل را جایگزاری کنید

 10

همانطور که مشاهده می کنید ،  تعداد دفعاتی که الکتروموتور ۲۲ kw در یک ساعت استارت خواهد خورد ۸ دفعه خواهد بود و با توجه به اینکه این تعداد دفعات برای این الکتروموتور مناسب است ، مشخص می شود که حجم مخزن ذخیره به درستی انتخاب شده است .